Proč investovat do kanceláří?

Současný finanční trh nabízí širokou paletu investičních příležitostí. Mezi typické investice řadíme například akcie, podílové fondy, dluhopisy, deriváty, komodity, umění, drahé kameny či nemovitosti. Investice do nemovitostí se obecně řadí k těm bezpečnějším, jejich hodnota v čase totiž obvykle příliš nekolísá. Vlastnictví rezidenčních nemovitostí (bytů) běžně  přináší výnos kolem 3 – 4 % p.a., u kanceláří to bývá většinou dvojnásobek (8 – 9 % p.a.).

Shrnutí výhod investování do kanceláří:

  • nízké riziko poklesu hodnoty investice
  • od roku 1993 vzrostla cena nemovitostí v průměru devítinásobně
  • vyšší výnosnost než u jiných druhů nemovitostí (byty, pozemky, atp.)
  • návratnost celkové investice je zhruba o polovinu kratší než u bytů
  • možnost investice pro právnické i fyzické osoby
  • výhodnější zhodnocení investice na důchod oproti důchodovým fondům
  • zajištění peněžních prostředků proti inflaci
  • splátka úvěru na koupi kanceláře je obvykle nižší než nájem