Optimalizace nákladů

Tohoto cíle je dosaženo optimalizací nákladů, opakovaně prováděnými výběrovými řízeními na dodavatele některých služeb, důslednou kontrolou poskytovaných činností a hledáním nových cest pro snížení nákladů při zachování nebo zvyšování standardu služeb poskytovaných nájemcům budov.

Vlastní zkušenosti a ověření subdodavatelé

Pro poskytování služeb v oblasti facility managementu disponujeme týmem, jehož členové mají mnohaleté zkušenosti ve svém oboru. Některé poskytované služby zajišťujeme subdodavatelsky, avšak vždy s osvědčenými partnery a vždy na základě výběrových řízení. Samozřejmostí je osobní kontakt se všemi nájemci i individuální a přímé řešení veškerých záležitostí. S námi se zbavíte starostí spojených s provozem budovy a zbude Vám tak čas na další investice do nemovitostí.

Zajišťujeme zejména tyto služby:

 • komplexní správa nemovitostí
 • komplexní právní a realitní služby
 • výběr nájemného a dalších poplatků
 • vyúčtování služeb, evidenční listy
 • ekonomika budov, investice, plán oprav
 • stavební úpravy a rekonstrukce celých objektů i jejich částí
 • úklidové služby
 • údržba zeleně
 • zprostředkování recepčních služeb
 • administrativní služby
 • odpadové hospodářství
 • technická správa budov
 • pravidelná kontrola technického stavu nemovitosti a odstranění zjištěných nedostatků
 • evidence a kontrola revizí a oprav
 • zajištění údržby a havarijního servisu 24 hodin denně
 • administrativní a technická dokumentace
 • evidence a odečty měřidel
 • energetický management a energetické audity