Pro realitní kanceláře a finanční zprostředkovatele se na českém trhu otevírá nová příležitost v podobě individuálního investování do komerčních nemovitostí. Model spolehlivě ověřený v zahraničí, který nabízí zajímavý výnos a poměrně vysokou jistotu v dlouhodobém horizontu, nyní přichází i k nám a představuje významnou příležitost expanze realitního byznysu do neobsazené části trhu.

Průkopníkem nového druhu investic do komerčních nemovitostí v České republice je společnost Amigal Group, která na individuálních investicích do kancelářských prostor založila nový investiční produkt. Ten se vyznačuje nízkou mírou rizika a garantovaným výnosem přes 6 % p. a., tedy zhruba třikrát převyšujícím inflaci, a je určen především pro konzervativní investory. V čem novinka spočívá a jak funguje?

Pět „pé“ soukromého investování do komerčních nemovitostí

Příležitost

Většina realitních kanceláří na českém trhu nabízí prodej a pronájem bytů, rodinných domů, pozemků a pronájem kanceláří. Pokud má individuální klient zájem o investici nemovitosti, obvykle je mu nabídnut byt k dalšímu pronájmu, protože ceny komerčních nemovitostí se pohybují ve zcela jiných relacích. Nyní přichází příležitost rozšířit portfolio investičních nabídek i pro jednotlivce, tedy nabízet stávajícím klientům nový produkt nebo oslovit další možnou skupinu zákazníků. Příležitost je v současné době ještě zajímavější díky velmi nízkým úrokovým sazbám hypotečních úvěrů, které stimulují ke koupi nejen zájemce o nemovitost pro vlastní využití, ale také investory. A podle zkušeností je investice do nemovitostí v Praze jedním ze zaručených způsobů, jak se zajistit do budoucnosti.

Produkt

Investice do kanceláří není převratný produkt ? v zahraničí funguje již mnoho let, avšak na českém trhu se jedná o novinku, která zaplňuje určitou mezeru v nabídce a vychází vstříc konzervativní české povaze. Podle statistik bydlí 77 % obyvatel v ČR ve vlastním bytě nebo domě, avšak například v Praze sídlí 95 % firem v pronajatých kancelářích. Nyní přichází na trh možnost investice do vlastních kancelářských jednotek v administrativních budovách. Pro podnikatele může znamenat jistotu stálé adresy, eliminaci rizika zvyšování nájemného nebo výpovědi z nájmu a především snížení provozních nákladů. Pro investora může být kancelář na zajímavé adrese trvalým a jistým zdrojem příjmů, protože zůstane mnoho firem, které budou z různých důvodů nadále upřednostňovat nájemní vztah. Model funguje obdobně jako v bytovém domě se společenstvím vlastníků jednotek. Společnost Amigal Group vyhledá a zakoupí budovu vhodnou k rozdělení na samostatné kancelářské jednotky, provede stavební a právní rozdělení na samostatné jednotky včetně jejich zápisu do katastru nemovitostí a zařídí správu nemovitosti. Na rozdíl od typických komerčních nemovitostí nabízených na trhu, jejichž ceny se pohybují v řádu desítek nebo stovek milionů, začínají ceny kanceláří na jednotkách milionů. Financovat je lze i pomocí hypotéky, takže je produkt dostupný skutečně širokému okruhu potenciálních zájemců.

Peníze

Proč nabízet investice do kanceláří? Protože pro investora je nejdůležitější jistý výnos, a to pokud možno bezstarostný, který nyní mohou realitní makléři bez uzardění svým klientům nabízet. Pro makléře tento nový produkt rovněž znamená vyšší výdělek za méně práce. Ve srovnání s pracností a nákladností prodeje bytu včetně opakovaných prohlídek, úprav smluv, právního zastupování, úschovy peněz atd. nevyžaduje realizace investice do kanceláří o mnoho více času a financí než jeden telefonát, přičemž provize se mohou pohybovat v šestimístných číslech.

Práce

Model nabízený společností Amigal Group je zaměřený na specifickou tržní výseč a tedy spíše doplňuje další obchodní aktivity než by dovolil soustředit se pouze na něj. Řada realitních makléřů již naskočila do tohoto, pokud ne rozjetého, tak jistě nezadržitelně se rozjíždějícího vlaku a nyní z pohodlí kanceláře dosahuje velkých obratů. Spolupráce probíhá tak, že makléř získá potenciálního klienta a předá kontakt společnosti Amigal Group, která zajistí další kroky, od podrobného seznámení s projektem a vyjasnění všech okolností investice po stavební úpravy podle specifických požadavků. Spolupracuje přitom s architekty, projektanty a prověřenými stavebními firmami. K dispozici je i právní zástupce, který zodpoví a doladí veškeré dotazy klienta a příslušně upraví znění smlouvy. Amigal Group se tedy stará o kompletní servis, který kupující vyžaduje a hradí veškeré náklady, které jsou s tímto servisem spojeny.

Podpora

Společnost Amigal Group poskytuje všem spolupracujícím realitní makléřům širokou podporu. Pravidelně je informuje o novinkách v nabídce, stavech prodeje a dalších důležitých skutečnostech. Poskytuje jim veškeré podklady v tištěné a elektronické podobě a podporuje jejich zákazníky, např. inzercí, poradenstvím apod. Neustále také vyhodnocuje zpětnou vazbu od makléřů i klientů a hledá možnosti zlepšení nabídky a služeb, jakož i nové efektivnější způsoby propagace a argumenty k přesvědčení váhajících investorů.